Ankara Üniversitesi Kadın Platformu, Mülkiyeliler Birliği’nin çağrısı ile bütün meslek örgütleri, sendikalar, kadın örgütleri, üniversitelerin kadın araştırma merkezleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 10.00’da buluştu. Tecavüz ve Cinayet Kültürü’ne karşı bütün örgütler kendi yaklaşımlarını dile getirerek, bildirgelerini sundu. Kamuoyuyla paylaşılacak olan deklarasyonun hazırlanmasında Ankara Üniversitesi Kadın Platformu’nu temsilen Emine Güneş’in yer alacağı bildirildi.
Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Bildirgesi aşağıdadır.
‘Öncelikle Ankara Üniversitesi Kadın Platformu olarak, insan olarak, kadın olarak, Özgecan için canımızın yandığını belirtmek isteriz. Yaşadığımız günleri cehenneme çeviren ve kadınları sokakta yürüyemez hale getiren şiddet olaylarını şiddetle kınıyoruz. Bu kadın kırımına, kadın düşmanlığına karşı kadın bileşenleri olarak ortak adımlar atmamız gerektiğini düşünüyoruz. Kadına yönelik şiddetin başlıca nedenlerinden birinin de kadın ve erkeğin toplumdaki yerinin cinsiyetine göre belirlenmiş olmasından kaynaklandığını biliyoruz ve bu nedenle Ankara Üniversitesi Kadın Platformu olarak ilk adımımızı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği derslerini Tıp Fakültesi’nde lisans dersi olarak verilmesinin öncülüğünü yaparak attık. Üniversitemiz diğer fakülteleri de platformumuz aracılığı ile bu dersi kendi bölümlerinde gerçekleştirme çalışmalarına başladılar. Bu konuda bizlerden bilgilerini esirgemeyen, yıllarca kadın çalışmalarına ve eşitlik politikalarına emek vermiş hocalarımızdan destek aldık, almaya da devam ediyoruz.
Toplumsal cinsiyet sorunumuzu çözdüğümüz, her şeyi unutup insan olmanın farkındalığıyla hava gibi, su gibi sevgiye muhtaç olduğumuzu hatırladığımız sürece diğer sorunlarımızın da üstesinden geleceğimize inanıyoruz.
İnsanca ve sevgi dolu bir ülkede yaşamamız gerektiğine inanıyoruz, ve bu amaçla elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu da bildirmek istiyoruz.’
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Toplantı” videosu için tıklayınız.