Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddeti Konuştu

AÜKPK, ‘’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Paneli ’’ başlıklı etkinliğini 25 Kasım 2022 tarihinde A.Ü. Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

AÜKPK Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan Alkış açılış konuşmasında, Kadına yönelik şiddetle mücadele için tüm toplumumuzun laik, çağdaş, eşitlikçi ve ilerici bir eğitimle buluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

A.Ü. Hemşirelik Fakültesi Dekanı Ayfer Tezel konuşmasında; Dünya Sağlık Örgütü’nün kadına yönelik şiddeti toplumsal bir hastalık olarak tanımladığını, çok boyutlu bir sorun olan kadına yönelik şiddetin, sadece kadınları olumsuz etkilemekle kalmamakta bir bütün olarak toplumu da olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Bu nedenle kadına yönelik şiddetle mücadelenin çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ile çözümlenmesi gerektiğini söyledi.

Panel, A.Ü. Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Aydemir’in konuşması ile başladı. Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele günü olarak 25 Kasım’ın seçilme nedenin; 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen bir olaya dayandığı ve Mirabal Kardeşler ölümü ile sonuçlandığı belirtildi. Her dönemde ve her toplumda var olmuş ve olmaya devam eden şiddetin türleri açıklandı. Yaşadığımız dönemde karşılaşılan kadına yönelik şiddetin genellikle kadınların birlikte oldukları kişiler tarafından uygulandığı ve mağdur olan kadınların yaşadığı psikolojik travmalar anlatıldı.

A.Ü. Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güneş Okuyucu Ergün konuşmasına, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme amacıyla temel standartları ve devletin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen ve uluslararası insan hakları sözleşmesi ile ilgili maddeleri aktararak başladı. Kadına yönelik şiddetin tarihsel bir olgu olarak tanımlanıp şiddetin cinsiyet eşitsizliği ekseninde doğan güç ilişkilerinden kaynaklandığına değinildi. Yüksek bir katılımın sağlandığı panel soru-cevap şeklinde devam etti. Sayın Ergün, ünlü yazar Maya Angelou’nun ‘‘Bir kadın, ne zaman kendi sesini duyurmak için ayağa kalksa, tüm kadınlar için ayağa kalkmış olur.’’ sözünü söyleyerek paneli sonlandırdı.