Kadın Yöneticiler Gözünden Ankara Üniversitesi: ‘‘Eylem Planı Çalışmaları’’ başlıklı etkinlik 17 Nisan 2024 tarihinde Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. Masa başkanları, kendi masalarında ele alınan konularla ilgili “Çözüm önerileri” ve “İş birliği yapılacak kurumlar” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Bu sunumların ardından konular tartışıldı ve tartışma sonucunda bir eylem planı oluşturuldu.