Bilecik-Gedikkaya Mağarası’nda MÖ 14.500’lere tarihlendirilen “Anadolu’nun bilinen en eski kumtaşı kadın figürini”nden, “Göbeklitepe Kültürü” ikonografisindeki kadın görsellerine… Çatalhöyük’teki leoparlı tahtında 8.000 yıldır gururla oturan ikonik kadından, Çanakkale’den kaçırılan “Yıldız Avcıları”na… Alaca Höyük, Horoz Tepe ve Hasanoğlan’nın Tunç Çağı kadınlarından, Anadolu’nun ilk imparatorluğunu kuran Hititlerdeki “Arinna’nın Güneş Tanrıçası”na… “Dağlık Frigya” bölgesinde sürgün veren kültü Antik Yunan ve Roma dünyasına taşınan “Matar Kubileya”dan, onuruna inşa edilen tapınağı ‘Antik Dünyanın 7 Harikası’ndan biri sayılan “Efes Artemisi”ne kadar Anadolu tasvir sanatında kadın imgesinin tanrıçaya dönüşüm serüvenini kronolojik dizgede ve arkeolojik veriler ışığında izlendi.

Mitoloji, psikoloji, arkeoloji, dinler tarihi, Anadolu’nun kadim dişil bilgeliği ve Akdeniz kültür havzasının doğurduğu ana tanrıça kültleri gibi heyecan verici konuların harmanladığı sunumları ve “kadın-merkezli” alternatif tarih anlatılarıyla tasarladığı “bellek tazeleme rotaları”yla tanınan, profesyonel konuşmacı, bağımsız araştırmacı Doğa Taşlardan’ın [I-MBA, M.A.] rehberliğinde, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda ilham dolu “arkeo-mitoloji” yolculuğunu gerçekleştirdik.