“Müzikte performans: Sorunlar ve Yaklaşımlar” Konulu Panel – 11 Nisan

A.Ü. Devlet Konservatuvarıyla birlikte düzenlediğimiz “Müzikte performans: Sorunlar ve Yaklaşımlar” konulu panel bugün yapıldı.