Güzel Sanatlar Fakültesi Çalışma Grubu

Unvan Adı- Soyadı Bölüm  
 
Çalışma Grubu
 Üyesi
Hiranur Gültekin Güzel Sanatlar Fakültesi  
 

Çalışma Grubu
Üyesi                        Gizem Sivrikaya                            Güzel Sanatlar Fakültesi


Çalışma Grubu
Üyesi                        Nezihe Er                            Güzel Sanatlar Fakültesi


Çalışma Grubu
Üyesi                        Kardelen Arin                          Güzel Sanatlar Fakültesi