Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çalışma Grubu

Prof. Dr. Selda Kılıç (DTCF Tarih Bölümü)
Prof. Dr. Tülay Fenerci (DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)
Dr. Ahsen Esatoğlu (DTCF Türk Dili Bölümü)
Ar. Gör. Ayla Deniz (DTCF Coğrafya Bölümü)
Ar. Gör. Neslihan ER KOÇOĞLU
Ar. Gör. Kerime KARABACAK