Hukuk Fakültesi Çalışma Grubu

Yrd.Doç.Dr. Burçak Yıldız
Yrd.Doç.Dr. Ersoy Kontacı
Dr. F.Gökçen Taner
Ar.Gör. Zeynep İspir
Ar.Gör. Funda Kaya
Ar.Gör. Tuğçe Oral
Ar.Gör. Zehra Betül Kulp
Mutlu Özkan (Memur)
Asiye Kayaer (Memur)