İlahiyat Fakültesi Çalışma Grubu

Doç. Dr. İhsan Çapçıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Mualla Yıldız
Araş. Gör. Fatma Kenevir
Araş. Gör. İsmail Akkoyunlu
Araş. Gör. Nuran Üçok