İlahiyat Fakültesi Çalışma Grubu

Unvan Adı- Soyadı Bölüm  
 
Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. İhsan Çapçıoğlu İlahiyat Fakültesi  
 
Çalışma Grubu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mualla Yıldız İlahiyat Fakültesi  
 
Çalışma Grubu Üyesi Araş. Gör. Fatma Kenevir İlahiyat Fakültesi  
 
Çalışma Grubu Üyesi Araş. Gör. İsmail Akkoyunlu İlahiyat Fakültesi  
 
Çalışma Grubu Üyesi Araş. Gör. Nuran Üçok İlahiyat Fakültesi