Mühendislik Fakültesi Çalışma Grubu

Prof.Dr. Emine Bayraktar
Prof.Dr. Kezban Candoğan
Prof.Dr Gülay Özkan
Dr. Ceren Atila Dinçer
Araş.Gör. Şule Camcıoğlu
Araş Gör. Emine Çarkcıoğlu