Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Grubu

Doç. Dr. Dilber Ulaş(İşletme)
Doç. Dr. Anıl Akçağlayan (İktisat)
Yrd. Doç. Dr. Esra Sarıoğlu
Meltem Soyer(İngilizce Okutmanı)
Seda Yurtman Bakanay (İngilizce Okutmanı)
Arş. Gör. Şükran Sırkıntıoğlu (İşletme)
Mete Barış Beştepe (SBF Fakülte Öğrenci temsilcisi) (Öğrenci)
H. İbrahim Özkan (FESKOM Başkanı) (Öğrenci)