“Genovate: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Örgüt Kültürünü Dönüştürmek FP7 Projesi”nin 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Komisyonu ve Paydaşlar toplantısı 25 Haziran 2015 Perşembe günü saat 14.00-16.00 arası Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. AÜKPK paydaş olarak toplantıya katılmıştır.