9 Aralık 2013 Tarihli Danışma ve Yürütme Kurulu Toplantı Karaları
1) Fakülte Çalışma Grupları’nın proje başlıkları tartışılarak, oy birliği ile projelerin başlatılması kararı alındı
2) Giysi Bankası ile ilgili önerileri gerçekleştirme kararı alındı
30 Ekim 2013 Tarihli Yürütme Kurulu Toplantı Kararları
1) ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ dersi için, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’na resmi başvuru yapılması kararı alındı
2) Faaliyet raporu okundu ve onaylandı
3) 4 Kasım 2013 tarihinde Beypazarı Meslek Yüksek Okulu öğrenci sorunlarının çözümüne yönelik planlan görüşmeye, Prof. Dr. Neslihan Alkış ve Prof.Dr. Ruhsar Yanmaz’ın katılmasına karar verildi
4) AÜ Geliştirme Vakfı İlköğretim okuluna ziyaret kararı alındı
25 Eylül 2013 Tarihli Yürütme ve Danışma Kurulu Kararları
1) Tıp Fakültesi Çalışma Grubunun proje ve etkinlikleri görüşüldü
2) ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, seçmeli ders olarak müfredata konulması kararı alındı
3) Tıp Fakültesinde uygulamaya girecek olan’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ders programının, diğer fakültelerde de uygulamaya geçebilmesi için gerekli işlemlerin başlatılması kararı alındı
4) AÜKPK hedefleri son haliyle onaylandı
23 Ağustos 2013 Tarihli Yürütme ve Danışma Kurulu Toplantı Kararları
1) Yönerge görüşüldü
2) Proje başlıkları onaylandı
3) AÜKPK logosu belirlendi
4) Twitter hesabı açma kararı alındı
20 Haziran 2013 Tarihli Yürütme ve Danışma Kurulu Toplantı Kararları
1) Çalışma Gruplarının oluşturulmasına karar verildi.
2) Medya ile ilgili aktif ilişkilerin başlatılması için karar alındı.
3) Fakültelerde gerçekleştirilecek projelerin hazırlıkları için ön tartışma yapıldı.
4) Yönerge hazırlama çalışmaları için yönerge grubu kuruldu.