Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü Kadın –Erkek Fırsat Eşitliğini Konuştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AÜKPK’nın  düzenlediği , ‘‘ Kadın-Erkek Fırsat Eşitliğini Konuşuyoruz’’  başlıklı etkinlik,  A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimliği evsahipliğinde ve A.Ü. Kadın Araştırmaları ve Sorunları Uygulama Merkezi (KASAUM) ile birlikte gerçekleştirildi.

8 Mart 2022 tarihinde Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi 50.Yıl Amfisinde yapılan etkinlikte AÜKPK Koordinatörü Prof. Dr Neslihan ALKIŞ açılış konuşmasında; etkinliğin, Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Öğrenci Topluluğu tarafından organize edildiğini, hedef kitle olarak öğrencilerin seçildiğini ve öğrenci odaklı bir etkinlik olacağını belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutladı.

Açılış konuşmaları Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Akın KAYA, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra AYCAN ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR’ın konuşmaları ile devam etti. Kadın ve sağlık çalışanı olmanın zorlukları dile getirilerek kutlamalar iletildi.

Program, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, CTS Koordinatörü Prof. Dr. Gülriz UYGUR’un konuşması ile devam etti. CTS’nin kuruluşu ve nasıl yol alındığı açıklamaları yapıldı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berna ARDA, Tıp Fakültesine giren ilk kadın hekimleri, cinsiyete dayalı yaşanılan ayrımcılığı ve akademide kadın olmanın zorluklarını dile getirdi. A.Ü. İletişim Fakültesi öğretim üyesi, KASAUM Müdürü Prof. Dr. Ruken ÖZTÜRK konuşmasını, günlük yaşamdaki toplumsal cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekerek ve önyargıların oluşturduğu ayrımcılığı anektodlar ile açıklayarak sürdürdü. Bilim kadını olarak programda yer alan Prof. Dr. Nuray YAZİHAN, kariyerindeki basamakların çıkış hikayelerini, sürekli laboratuvar ortamında bulunduğunu, mesai kavramının olmadığını ve yaşamı ona göre uyarlamak durumunda kaldıklarını ve sağlık çalışanı kadınların çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin bulunmasına dikkat çekti.

Etkinliğe, Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Öğrenci Topluluğu’nun düzenlediği forum ile devam edildi. Öğrenciler tarafından kadın-erkek arasındaki cinsiyete bağlı mesleki ve diğer eşitsizlikleri dile getiren sorular soruldu ve yanıtlar alındı.

Konuşmacılara ve görevli öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Ankara Tıp Dans Topluluğu’nun düzenlediği, Salsa ve Flash Mob dans gösterisi ile etkinlik sona erdirildi.