“Kampüste Kadın” Konulu Fotoğraf Yarışması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KADIN PLATFORMU KOORDİNATÖRLÜĞÜ


Yarışmanın 
Adı: “Kampüste Kadın” Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Amacı: Yarışmanın öncelikli amacı, Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü’nün “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında “Kampüste Kadın” konulu fotoğraf yarışmasıyla,Ankara Üniversitesi’nde fotoğraf sanatına ilgi duyan öğrencileri desteklemek, teşvik etmek ve ödüllendirmektir. Öğrencilerin, fotoğraf aracılığıyla, gözlem yapma yetilerini ve çevrelerine olan farkındalıklarını geliştirmek, duygu ve düşüncelerini fotoğraflarla ifade edebilmelerine ve paylaşabilmelerine olanak tanımaktır.

1.Katılım Koşulları:

 • Fotoğraf Yarışmasına, Ankara Üniversitesi’nde kayıtlı olan öğrenciler katılabilirler.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmada 1., 2., ve 3. olanlar ile seçici kurul tarafından uygun görülen fotoğraflar 8 Mart Dünya Kadınlar günü aktiviteleri içinde sergilenecektir.
 • Öğrenciler, yarışmaya, Renkli veya Siyah-Beyaz en fazla 2(iki) sayısal (dijital) fotoğrafla katılabilirler.
 • Fotoğraflarda bir veya daha fazla kişinin kimliği belirgin ise veya fotoğrafta bir model poz vermiş ise, söz konusu kişilerin fotoğraflarının çekilmesini ve sergilenmesini kabul ettiklerine dair yazılı belgelerinin (Model sözleşmesi) alınması ve yarışmaya katılacak fotoğrafçılar tarafından bu belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibigöstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik yapmak yasaktır.
 • Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Ankara Üniversitesi Kampüslerinde çekilmiş olması gerekmektedir. Fotoğrafların hangi kampüste çekilmiş olduğu bilgisinin verilmesi gereklidir.

 

2.Fotoğrafların işaretlenmesi ve gönderilmesi

 • Fotoğraflar e-posta yoluyla aukadinplatformu@gmail.com adresine yüklenecektir.
 • Katılımcılar, fotoğraflarını yüklerken, adlarını, öğrenci numaralarını, Fakülte ve Bölüm/Anabilim Dallarını belirtmek zorundadırlar.
 • Eldenteslim,e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih işaretler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında,150-300dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, uzun kenar en az 1920 piksel Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük, 4 Mb’tan büyük olmamalıdır. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan fotoğrafların müdahale edilmemiş orijinal dijital dosyaları yüksek çözünürlüklü halleriyle birlikte Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü tarafından istenecektir.
 • İsimlendirme; Öğrenci numarası, ad, soyadın başharfleri ve fotoğrafın sıra numarası biçiminde olmalıdır. Örnek: 15010109,Ali Can (15010109 AC01, 15010109 AC02 gibi.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar tek bir e-posta ile yüklenmelidir.
 • Gönderilecek e-postada, fotoğrafların konusu ve tanımlayıcı kısa bilgileri de ayrı ayrı yer almalıdır.
 • Eserlerin başvuru sırasında iletilmesiyle ilgili olası internet sorunları için Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü sorumlu olmayacaktır.

 

3.Telif (Kullanım) Hakları:

3.1.   Düzenleyici Kurum Hak ve Sorumlulukları:

Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan fotoğraflar üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları fotoğraf sahibi ile birlikte süresiz olarak Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü’ne ait olacaktır.

Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü, bu haklar çerçevesinde fotoğrafları, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde fotoğrafçının ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, fotoğrafçının ismi kullanılamamaktadır).

3.2.   Fotoğraf Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

 • Ödül ve Sergileme alan fotoğrafçılar, işbu şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödül’ün aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan fotoğraflar için verilen ödüllerden başka, fotoğrafların kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne isim altında olursa olsun Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Fotoğraf Sahibi, fotoğrafın, kendi özgün fotoğrafı olduğunu, üçüncü şahısların bu fotoğraf üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; fotoğraf üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde fotoğraf sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Ödülalan ve sergilenen fotoğrafların özgün hali (Raw, jpeg) yüksek çözünürlüklü olarak Fotoğraf Sahipleri tarafından Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü’ne teslim Ayrıca, fotoğraf konusunun adı ve tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar http://kadinplatformu.ankara.edu.tr sitesinde yayınlanacaktır.

 

4.Diğer Hususlar:

 • Ödül alan ve seçilen fotoğraflar Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü tarafından sergilenecek ve bu fotoğraflar ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
 • Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan fotoğraflar, e-postalardan ve depolanan bilgisayarlardan silinecektir.

 

Ödüller:

 • Birincilik ödülü: 2000 TL
 • İkincilik ödülü: 1500 TL
 • Üçüncülük ödülü: 1000 TL
 • Üç adet Mansiyon Ödülü

 

5.Yürütme:

İş bu Şartname hükümlerini Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü yürütecektir.

6.Seçici Kurul:

Seçici Kurul, en az 3 (üç) üye ile toplanacaktır.

7.Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın Başlama Tarihi : 23 Ocak 2017
 • Son Katılım Tarihi : 20 Şubat 2017
 • Seçici Kurul Değerlendirmesi : 22 Şubat 2017
 • Sonuç Bildirimi : 24 Şubat 2017
 • Ödül töreni ve sergi tarihi :8 Mart 2017

 

8.Yürürlük

Bu şartname, yarışmacının, yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

9.Yarışma Sekreterliği:

İsim : Dr. Çiğdem Karaaslan

E-posta : cigdemka@gmail.com

Adres : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilimdalı

Yarışma afişi için tıklayınız.